ใช้บัตร Standard Chartered เป็นสกุลเงินต่างประเทศ รับสูงสุด 100,000คะแนน

0
129

? ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Standard Chartered เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ครบ 50,000 บาท ในช่วงเวลาโปรโมชั่น
– ได้รับคะแนนสะสมรวม 7,500 คะแนน
– สามารถแลกเป็นROPได้ 5,000 ไมล์ (Platinum Elite Card) หรือ 3,750 ไมล์ (บัตรประเภทอื่น)

? ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Standard Chartered เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ครบ 200,000 บาท ในช่วงเวลาโปรโมชั่น
– ได้รับคะแนนสะสมรวม 35,000 คะแนน
– สามารถแลกเป็นROPได้ 23,333 ไมล์ (Platinum Elite Card) หรือ 17,500 ไมล์ (บัตรประเภทอื่น)

? ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Standard Chartered เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ครบ 500,000 บาท ในช่วงเวลาโปรโมชั่น
– ได้รับคะแนนสะสมรวม 100,000 คะแนน
– สามารถแลกเป็นROPได้ 66,666 ไมล์ (Platinum Elite Card) หรือ 50,000 ไมล์ (บัตรประเภทอื่น)
– สามารถแลกตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น ชั้นประหยัดได้ฟรี 1 ที่นั่ง(45,000 ไมล์ ต่อ 1 ที่นั่ง)

? คะแนนจากบัตรเครดิต Standard Chartered ทั่วไป 2 คะแนน แลกเป็น คะแนน ROP ได้ 1 คะแนน

? คะแนนจากบัตรเครดิต Standard Chartered Platinum Elite 1.5 คะแนน แลกเป็น คะแนน ROP ได้ 1 คะแนน

? ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ FLY เว้นวรรค แล้วตามด้วยเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 4806026 แล้วรอข้อความตอบกลับ

? ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

? รายละเอียดเพิ่มเติม : http://url.changdeal.com/Jp3JG

#HoookMoney #ฮูกมันนี่ #PHoook #StandardChartered #Platinum #Elite #ROP #Hongkong #Japan #Melbourne #Sydney #ThaiAirways