โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

0
209

ฮูกมันนี่ : ผู้มีรายได้น้อยมีเฮ ???

? ที่ผ่านมา การช่วยเหลือจากภาครัฐในรูปแบบต่างๆเช่น โครงการรถไฟฟรี รถเมล์ฟรี โครงการเช็คช่วยชาติ มักไม่ถึงผู้มีรายได้น้อยจริง บางรายถูกตัวกลางหักค่าหัวคิว บางรายไม่ทราบว่าควรจะได้สวัสดิการอะไรบ้าง ทำให้การช่วยเหลือนั้นสิ้นเปลืองงบประมาณรัฐโดยผู้ได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ มักไม่ใช่ผู้ที่มีรายได้น้อยจริง

? โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ :
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ National e-payment เพื่อสนับสนุนสวัสดิการสังคมช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

? คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน :
1. ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป

☀ ช่วงเวลาในการลงทะเบียน :
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

? หลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน :
บัตรประจำตัวประชาชน

⛪ สถานที่ลงทะเบียน :
สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยลงทะเบียนที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น

? การตรวจสอบผลการลงทะเบียน :
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตน โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทราบว่า ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่

? การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อย :
รัฐบาลจะบูรณาการฐานข้อมูลแล้วนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมแก่ประชาชนในระยะต่อไป

? ลองสำรวจครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนะครับ ว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ และรีบไปลงทะเบียนกันครับ ส่วนถ้าปีนีลงทะเบียนไม่ทันจริงๆ รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกในทุกๆวันที่ 1-30 ก.ย. ของทุกปีครับ

ที่มา : กระทรวงการคลัง
✨✨✨ อย่าลืมไลค์และแชร์ ฮูกมันนี่ด้วยนะครับ ✨✨✨