ฟรีประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ จาก CIGNA สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA Standard Chartered

0
255

การเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือการทำประกันภัยการเดินทาง

และสำหรับบางประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ประกันภัยการเดินทาง เพื่อใช้สำหรับขอ VISA เช่นโซนยุโรป เป็นต้น

☀ วันนี้สำหรับผู้ถือบัตร Standard Chartered VISA รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากซิกน่าฟรี นานสูงสุด 10 วัน

วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท

ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท

ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ (ยกเว้นบัตรวีซ่าเดบิต / บัตรวีซ่า คลาสสิค / บัตรวีซ่า โกลด์)

พร้อมดูแล 24 ชม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก

รับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงโทร 02 763 0022
⚫ แจ้งรายละเอียดส่วนตัวและข้อมูลการเดินทางก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 วันทำการ กรมธรรม์จะส่งให้ทางอีเมล์
⚫ เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

♥ สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกเดือน โดยผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในต่างประเทศตามที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในครั้งถัดไป

♠ ♠ สำหรับบัตรวีซ่าเดบิตทุกประเภท, บัตรเครดิตวีซ่าคลาสสิค และบัตรเครดิตวีซ่า โกลด์ อย่างน้อย 10,000 บาท
♠ ♠ สำหรับบัตรวีซ่าแพลตตินั่ม อย่างน้อย 20,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

◼ สงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทาง 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน

◼ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 18-80 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

◼ จำกัดระยะเวลาสูงสุดในการรับประกันภัยฟรี คือ 10 วันต่อทริป

◼ สำหรับผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้แล้ว แต่มิได้ใช้จ่ายด้วยบัตรวีซ่าที่ใช้ในการขอสิทธิประโยชน์นี้ในต่างประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์นี้ได้อีกภายในระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

◼ ชื่อบนหน้าบัตรวีซ่าต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหากชื่อบนบัตรวีซ่าไม่ตรงกับบัตรประชาชน

◼ เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์หรือแก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้

◼ จำกัดจำนวน 17,000 กรมธรรม์หรือเมื่อ insurance premium ครบ 5,000,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://url.changdeal.com/zyUOk

สมัครบัตรเครดิต : http://url.changdeal.com/2xCH7

#HoookMoney #ฮูกมันนี่ #PHoook #Standard #Chartered #CIGNA #TravelInsurance #schengen #Free #Insurance