สมัครบัตรเครดิตอย่างไร ให้ผ่านแน่นอน !

0
181

? บัตรเครดิต ? ชื่อก็บอกแล้วครับว่าเป็นบัตรที่คนถือต้องมีเครดิต สถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิต ก็เหมือนกับการให้สินเชื่อกับลุกค้าที่ดี เพื่อให้ยืมเงินไปใช้ก่อน แล้วจ่ายคือทีหลัง การคัดเลือกกลุ่มลุกค้าเพื่อสมัครบัตรเครดิตจึงสำคัญมาก เพื่อหลีกเลี่ยงหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

? หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตของแต่ละสถาบันการเงินนั้น ไม่ได้มีระบุไว้ตายตัวเสมอไป โดยหลักเกณฑ์ในเบื้องต้น ผู้ขอบัตรเครดิต จะต้องคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้

? 1. กรณีพนักงานประจำ ต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่บัตรเครดิตแต่ละใบกำหนด โดยส่วนใหญ่รายได้ขั้นต่ำควรอยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ ควรมีรายได้มีเข้ามาสม่ำเสมอ

payslip_preprint

? 2. กรณีพนักงานประจำ ต้องมีอายุงานมากกว่า 6 เดือน สำหรับพนักงานใหม่ ส่วนคนที่พึ่งย้ายงานใหม่ๆ ก็ควรรอให้พ้นระยะเวลา 6 เดือนเช่นกัน และสามารถแนบหลักฐานการทำงานที่เดิมเพิ่มเติมก็ได้ครับ ส่วนเจ้าของกิจการ ควรเปิดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

? 3. กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ธนาคารมีสิทธิ์นำไปพิจารณาหักออกจากรายได้ เช่น กู้บ้าน ผ่อนรถ หรือภาระหนี้บัตรเครดิตในอื่นๆ รวมไปถึง ประวัติการชำระบัตรเครดิตในอดีตด้วยครับ หากไม่มีส่วนนี้ โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต ยิ่งมีมากครับ

personal-loan01-lg

? 4. เอกสารที่ต้องใช้ควรถูกต้องครบถ้วนเช่น บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ มี slip เงินเดือน หรือ statement ชัดเจนว่ามีเงินเข้าสม่ำเสมอ

citation-notes

? 5. ควรมีสถานที่ติดต่อได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นเบอรืบ้าน เบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน ยิ่งมีมากเท่าไหร่ อกาสในการอนุมัติบัตรได้ง่ายและไวก็ยิ่งมีมากเท่านั้น

contact-us-908483_1920

? หลักเกณฑ์ดังกล่าวนอกจากจะพิจารณาเพื่ออนุมัติบัตรเครดิตแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการอนุมัติวงเงินของบัตรเครดิตแต่ละสถาบันการเงินอีกด้วย เพื่อลดความเสี่ยงให้ลุกค้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกินตัวอีกด้วย โดยความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆนี้ สถาบันการเงินก็ต้องแบกรับความเสี่ยงตามไปด้วยเช่นกัน

? สำหรับใครที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิตแล้ว ก็อย่าใช้เงินเกินความจำเป็นนะครับ เพราะหากมีประวัติการชำระที่ไม่ดีแล้ว ประวัติดังกล่าวก็จะอยู่ติดกับเราในเครดิตบูโรไปอีก 3 – 5 ปี เลยทีเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การขออนุมัติสินเชื่อในอนาคตเป็นไปได้ยากมากขึ้นด้วยนะครับ ..พี่ฮูกเป็นห่วง..

#HoookMoney #ฮูกมันนี่ #CreditCard #CreditBureau #เครดิตดี #สมัครบัตรเครดิต #ผ่านแน่นอน