เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกสูงถึง 4 เท่า !!!

0
197

? รัฐบาลไทยประกาศชัดว่าประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่ยุค Digital Economy Thailand 4.0 ให้ได้ การทำธุรกรรมต่างๆสามารถทำผ่าน Online ได้โดยพึ่งพาอาศัยแรงงานคนให้น้อยที่สุด และมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือที่สุดด้วย
ธุรกรรม Online เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับสังคมไทยมากขึ้น ต่อไปการฝาก-ถอนเงิน ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานรับฝาก-ถอนอีกต่อไป เมื่อต้นทุนของธนาคารต่ำลง ก็สามารถที่จะให้ผลตอบแทนกับลูกค้าได้มากขึ้น

? ธนาคารธนชาตออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บัญชีเงินฝากออกทรัพย์ e-Saving เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดบัญชีคู่ฝาก ไม่สามารถทำธุรกรรมที่สาขาได้ ยกเว้นการเปิด-ปิดบัญชี และขอ Statement ธุรกรรมต่างๆ เช่นฝาก-ถอน-โอน-จ่าย สามารถทำผ่าน online เช่น Mobile App, Internet banking หรือเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัตินั้น

? ส่วนวิธีการถอนเงินออกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แค่โอนเงิน Online จากบัญชี e-Saving ไปยังบัญชี Saving ปกติที่ผูกกับบัตร ATM/Debit Card ไว้ก็สามารถกดเงินออกจากตู้ ATM มาใช้งานได้ปกติ

? โดยมีเงื่อนไขการให้ดอกเบี้ยดังนี้
? เงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ดอกเบี้ย 1.5 % ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท ให้ดอกเบี้ย 0.5%
?เงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท พร้อมสมัคร PromtPay ให้ดอกเบี้ย 2.0 % ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท ให้ดอกเบี้ย 1.0%

? เงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม
? เปิดบัญชีฟรี ขั้นต่ำ 0 บาท และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
? 1 คนสามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
? ไม่สามารถผูกบัญชีกับบัตร ATM/Debit ได้ แต่สามารถฝากเงินผ่านตู้รับฝากอัตโนมัติได้

#HoookMoney #ฮูกมันนี่ #eSaving #ดอกสูง #Thanachart #PromptPay #OnlineTransaction