มาทำความรู้จักการคุ้มครองเงินฝากกันเถอะ

0
266

? ฮูกมันนี่ : มาทำความรู้จักการคุ้มครองเงินฝากกันเถอะ ?

?ยังจำกันได้หรือไม่ครับ เมื่อหลายสิบปีก่อน สมัยที่ดอกเบี้ยเงินฝากสูงลิ่ว 9-10% ทุกคนแห่ฝากเงินเพื่อหวังผลกำไรจากเงินฝากแทนการใส่ไหฝังดิน จนกระทั้งวิกฤติต้มยำกุ้ง สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่รายหนึ่งล่มสลาย และกลายเป็นปรากฏการณ์ลูกโซ่..หลายสถาบันการเงินปิดตัว คนไทยหลายล้านรายกลายเป็นเจ้าหนี้ ที่ลูกหนี้ไม่มีวันชำระคืนได้ทั้งหมด จนรัฐบาลต้องยื่นมือเข้ามาคุ้มครองเจ้าหนี้ทุกคนเพื่อให้ได้เงินคืนเต็มจำนวน ถือว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงของรัฐบาลในช่วงนั้นเป็นอย่างมาก นับเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคนไทยในช่วงนั้น

?อีกไม่กี่ปีถัดมา ระบบเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัว และมีเสถียรภาพขึ้นเป็นลำดับ จึงได้เริ่มร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเงินฝากขึ้น รัฐบาลจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้น โดยมีหลักการสำคัญในการให้ความคุ้มครองผู้ฝากให้ได้รับเงินฝากคืนโดยเร็ว ในกรณีที่สถาบันการเงินล้ม โดยผู้ฝากไม่มีความจำเป็นต้องเร่งถอนเงินที่อาจทำให้เกิดปัญหาขาดความเชื่อมั่นลุกลามต่อเนื่องในลักษณะลูกโซ่เช่นอดีต อีกต่อไป

? โดยตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไปได้ขยายความคุ้มครองเงินฝากจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาท และจะลดวงเงินคุ้มครองเป็น 10 ล้านบาทในอีก 2 ปีข้างหน้า จนกระทั้ง 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปจะลดความคุ้มครองเงินฝากเหลือเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น

?เงินฝากที่คุ้มครอง ?
สถาบันให้ความคุ้มครองเงินฝากสกุลเงินบาทของบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ดังนี้ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก หรือบัญชีเงินฝากในทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม บัญชีเงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และบัญชีเงินฝากที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่สถาบันการเงินรับฝากจากประชาชนหรือบุคคลใดโดยมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนแก่ผู้ฝาก

? สถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครอง
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จำนวน 36 แห่ง ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้ : http://url.changdeal.com/rLkDp

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ เวบไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝากไทยครับ : http://url.changdeal.com/oMIZ2

‪#‎Hoookmoney‬ ‪#‎ฮูกมันนี่‬ ‪#‎คุ้มครองเงินฝาก‬ ‪#‎WealthManagement‬ ‪#‎Wealth‬ ‪#‎เงินฝาก‬ ‪#‎ธนาคารพาณิชย์‬