ธนาคารออมสิน แจกกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ 70 ปี

0
211

ธนาคารออมสิน “ตามรอยพ่อ รู้คุณค่าการออม” เนื่องในวันที่ 31 ต.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันแห่งการประหยัดและการออมของโลก หรือ “World Thrift Day” เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออม ซึ่งกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ต.ค.1924 หรือเมื่อ 92 ปีที่แล้ว

สำหรับประเทศไทย กิจกรรมด้านการออมนั้น “ธนาคารออมสิน” เป็นผู้ดำเนินการมาเป็นเวลานานต่อเนื่องกว่า 70 ปี ในวันสถาปนาธนาคารออมสินคือ วันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี เรียกว่า “วันออมสิน” ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้วันที่ 31 ต.ค. เป็นวันออมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2542 ทำให้ต่อมาการจัดกิจกรรมด้านการออม จึงจัดขึ้นในวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา

ในปีนี้ ธนาคารออมสิน จะแจก “กระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ 70 ปี” ให้กับผู้ฝากเงิน หรือเปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเอง ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป 1 บุคคลต่อ 1 กระปุกเท่านั้น ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และทุกสาขาทั่วประเทศ (ของมีจำนวนจำกัด) เฉพาะวันที่ 31 ต.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

#HoookMoney #ฮูกมันนี่ #ออมสิน #วันออมสิน #ตามรอยพ่อ #กระปุกออมสิน #ครองราชย์70ปี #WorldThriftDay